Wiadomości

Policjanci spotkali się z sędzią Anną Marią Wesołowską

W Drzycimiu (pow. świecki) odbyło się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską. Wśród uczestników wykładu byli również policjanci z komendy w Świeciu zajmujący się na co dzień sprawami nieletnich oraz profilaktyką. Dzięki takim spotkaniom funkcjonariusze mogą wymienić się spostrzeżeniami z innymi osobami, zajmującymi się problemami młodzieży.

Dzięki uprzejmości Wójta Gminy Drzycim Pana Mariana Krywalda policjanci z komendy w Świeciu uczestniczyli w spotkaniu z sędzią w stanie spoczynku Anną Marią Wesołowską. Oprócz policjantów, wykładu wysłuchali także nauczyciele, przedstawiciele pomocy społecznej, kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Spotkanie z najbardziej medialną przedstawicielką sędziowskiego kręgu poświęcone było „Współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Anna Maria Wesołowska przedstawiła jak obecnie wyglądają procedury prawne i przypomniała, że najważniejszym punktem dla dziecka, w relacjach z rodzicami, jest zgodna rodzina oraz dom bez nałogów i awantur. Zaznaczyła, że po spełnieniu tego kryterium na kolejnym miejscu należy wymienić ilość poświęcanego im czasu przez opiekunów. Omawiając zagadnienia dotyczące przemocy i agresji, starała się przede wszystkim odpowiedzieć wszystkim zgromadzonym na pytanie, jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem. Dzięki doświadczeniu zawodowemu prelegenta, policjanci mogli uzupełnić wiedzę na temat sposobu podejmowania działań zarówno profilaktycznych jak i prewencyjnych wobec osób małoletnich i nieletnich. Biorący udział w spotkaniu policjanci, zgodnie podkreślali, że był to bardzo pouczający wykład i z pewnością wykorzystają przekazane porady w swojej pracy. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia.

  • Prelegentka rozpoczyna wykład
  • Zgromadzeni słuchacze skierowani są w stronę prowadzącej spotknie
  • Zgromadzeni goście słuchają rad Anny Marii Wesołowskiej
  • Wśród uczestników spotkania siedzą policjanci, słuchają wykładu
  • Anna Maria Wesołowska odbiera bukiet kwiatów w podziękowaniu za wykład
  • Policjanci pozują do pamiątkowego zdjęcia z Anną Marią Wesołowską
Powrót na górę strony