Wiadomości

Bezpieczne ferie zimowe podczas realizacji projektu „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Policjanci z komendy w Świeciu, wspólnie ze strażakami, spotkali się z dziećmi i młodzieżą aby porozmawiać o bezpieczeństwie podczas ferii zimowych. Działania te zostały przeprowadzone w ramach programu pn. Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni i cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i zabawy. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W związku z tym policjanci ze Świecia, zajmujący się profilaktyką społeczną, wraz z funkcjonariuszami straży pożarnej, przeprowadzili działania związane z bezpieczeństwem podczas zimowej przerwy w nauce. Rozmowy ukierunkowane były na zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas wypoczynku.

Policjanci opowiedzieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i omówili różne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu. Strażacy następnie zaprezentowali, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo własne i udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Uczniowie mieli możliwość aktywnego udziału w pogadance. Dzieci chętnie opowiadały o swoich spostrzeżeniach na temat bezpieczeństwa. Przypomnieli i utrwalili sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, lodowisku oraz utrwalili zasady postępowania, gdy jest się świadkiem wypadku. Usłyszeli również wskazówki dotyczące prawidłowego alarmowania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia.

Spotkania odbyły się już w kilku szkołach na terenie powiatu świeckiego i zgromadziły kilkuset uczniów.

 • Policjant na spotkaniu z uczniami
 • Uczniowie szkoły w Czaplach podczas pokazu strażackiego
 • Strażak w jeziorze prowadzi pokaz ratownictwa
 • Mundurowi rozpoczynają spotkanie z młodzieżą
 • Policjant omawia z dziećmi zasady poruszania się po drodze
 • Policjanci rozmawiają z uczniami młodszych klas szkoły w Michalu
 • Policjant opowiada o tym, jak zgłosić niebezpieczeństwo pod numer alarmowy
 • Strażak opowiada o zasadach udzielania pierwszej pomocy
 • Chłopiec ćwiczy na strażaku pozycję boczną podczas udzielania pomocy
 • Uczniowie ćwiczą rzut liną ratowniczą
 • Policjantka omawia zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • Mundurowa odpowiada na zadawane przez dzieci pytania
Powrót na górę strony