Wiadomości

ROADPOL SAFETY DAYS – Żyj i ratuj życie

Data publikacji 21.09.2022

O aspektach bezpiecznego poruszania się po drodze i zasadach bezpieczeństwa rozmawiali świeccy policjanci w czasie spotkań z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu. Działania mundurowych wpisują się w realizowaną od 16 września akcję pod nazwą „ROAD SAFETY DAYS” w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Do dziś, 22 września br., trwa Europejski Tydzień Mobilności. W tym celu we wszystkich krajach europejskich prowadzona jest akcja  pn. ROAD SAFETY DAYS. Policjanci ruchu drogowego i prewencji prowadzą w tych dniach szereg działań prewencyjno-edukacyjnych. Głównym celem jest edukowanie i promowanie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach.

Jedną z grup, do której skierowano akcję jest młodzież, która niedawno rozpoczęła rok szkolny i jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego poruszają się drogami. Dlatego też „ROAD SAFETY DAYS” dobrze wpisuje się w spotkania policjantów profilaktyków z uczniami szkół.

Do kilku takich spotkań doszło mi.in. w II Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Policjant ruchu drogowego i funkcjonariusz zajmujący się prewencją rozmawiali o konieczności noszenia elementów odblaskowych, prawidłowym poruszaniu się pieszych i rowerzystów po drogach oraz o wymaganych uprawnieniach do kierowania różnymi pojazdami. Uczestnicy takich spotkań nie tylko słuchali cennych rad policjantów, ale również zadając pytania, włączyli się w dyskusję o ich bezpieczeństwie na drodze.

Ponadto, aby zwiększyć bezpieczeństwo, policjanci ze Świecia, w czasie trwania akcji, śledzili sytuację na drogach naszego powiatu.  Kontrolowali trzeźwość, przeprowadzali czynności kontrolno-pomiarowe, ale także zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych oraz na to, czy piesi również stosują się do przepisów ruchu drogowego. Za dostrzeżone wykroczenia dyscyplinowali użytkowników dróg.

Powrót na górę strony